Dagmara Michalska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Dagmara Michalska

adwokat

Krajowe i międzynarodowe transakcje finansowania

Dagmara Michalska zajmuje się finansowaniem projektów, w tym przejęć spółek oraz projektów inwestycyjnych i nieruchomościowych, a także transakcjami typu high yield oraz refinansowaniem zadłużenia. Uczestniczyła w projektach dotyczących obrotu wierzytelnościami, w tym w dużych projektach sekurytyzacji wierzytelności. Ma również doświadczenie w egzekucji zabezpieczeń.

Doradza krajowym i zagranicznym bankom, funduszom private equity i innym podmiotom udzielającym finansowania. Reprezentuje także kredytobiorców.

Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2014 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w banku.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2014)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2013), kierunek: finanse i rachunkowość, specjalności: bankowość inwestycyjna, międzynarodowe rynki finansowe

Izba Adwokacka w Warszawie

Legal 500 EMEA (2023 – 2024), bankowość i finanse