Bartosz Troczyński – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Bartosz Troczyński

adwokat
Doradztwo w sprawach na styku prawa cywilnego i karnego; wewnętrzne postępowania wyjaśniające

Bartosz Troczyński prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające w spółkach w celu wykrycia sprawców nieprawidłowości, ustalenia skali naruszeń i wysokości szkód.

Reprezentuje klientów dochodzących odszkodowań wyrządzonych przestępstwami gospodarczymi przed sądami cywilnymi i karnymi.

Ma także doświadczenie w zakresie sporów gospodarczych prowadzonych przed polskimi i zagranicznymi trybunałami arbitrażowymi (ICC, SCC, VIAC, SA KIG, Lewiatan).

Uniwersytet Warszawski, prawo

Szkoła Główna Handlowa, ekonomia

Reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego w konkursach Vis International Commercial Arbitration Moot oraz Foreign Direct Investment International Arbitration Moot. 

Kocur & Partners

Allen & Overy

Izba Adwokacka w Warszawie

„Czy wewnętrzne postępowania wyjaśniające są poufne?”, Rocznik 2024

Legal 500 EMEA (2021–2024), przestępczość gospodarcza