Barbara Załęcka-Wysocka – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Barbara Załęcka-Wysocka

Barbara Załęcka-Wysocka

radca prawny, rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO
Wieloletnie doświadczenie w prawie własności intelektualnej

Barbara Załęcka-Wysocka specjalizuje się w ochronie znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz rozwiązań technicznych podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej, Biurem Międzynarodowym WIPO oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi. Pomaga ocenić ryzyko powstania konfliktów na tle dóbr niematerialnych i prawa nieuczciwej konkurencji.

Doradza w zakresie praw autorskich, w szczególności dotyczących produkcji filmowych oraz programów komputerowych. Zajmuje się ochroną danych nieosobowych, w tym baz danych.   

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (kierunek: prawo)

University of Cambridge / Uniwersytet Warszawski (studia w ramach English Law School)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (podyplomowe studia menedżerskie)

Przed dołączeniem do kancelarii zdobywała doświadczenie w uznanych polskich kancelariach prawnych oraz w międzynarodowym koncernie medialnym, w którym była odpowiedzialna za obsługę prawną serwisów streamingowych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Polska Izba Rzeczników Patentowych