Aleksandra Wójcik – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Aleksandra Wójcik

aplikantka adwokacka
Prawo pracy, prawo imigracyjne

Aleksandra Wójcik zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy – zwłaszcza kwestiami związanymi z rozwiązywaniem umów o pracę, świadczeniem pracy w formie zdalnej oraz mobbingiem, dyskryminacją i równym traktowaniem w zatrudnieniu. Ma też doświadczenie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.

Doradza w sprawach związanych z legalizacją pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, w tym posiadających szczególny status i uprawnienia na mocy umów międzynarodowych. Reprezentuje klientów w sprawach administracyjnych z tego obszaru.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2018 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude)

Izba Adwokacka w Warszawie

„Pracownicy z zagranicy, czyli o (niewykorzystanych) szansach polskiego rynku pracy” (współautorka), Rocznik 2022