Agnieszka Jelska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Agnieszka Jelska

radca prawny

Agnieszka Jelska zajmuje się prawem antymonopolowym, prawem konsumenckim oraz prawem gospodarczym. Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz koncentracji przedsiębiorców.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – studia ukończone z wyróżnieniem

Praca magisterska pt. „Kontrola koncentracji w orzecznictwie Prezesa UOKiK” została nagrodzona w konkursie organizowanym przez UOKiK

Egzamin radcowski zdany z wyróżnieniem

Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji PAN

Kancelaria Modzelewska i Paśnik

Praktyki w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Delegatura w Warszawie)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

„Implementacja dyrektywy Omnibus – kolejny krok w stronę wzmocnienia ochrony konsumentów", Radca Prawny 2022 nr 199

„Większa ochrona konsumentów – projektowane zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów", Radca Prawny 2021 nr 195

„Klauzule abuzywne w regulaminach sklepów internetowych”, Radca Prawny 2021, nr 193

„Doktryna cartel facilitator – początek oraz rozwój w praktyce decyzyjnej zagranicznych organów ochrony konkurencji oraz orzecznictwie sądów unijnych”, iKAR, nr 3(9)

„Reklama superlatywna – oczywiście przesadzona zachęta czy czyn nieuczciwej konkurencji?”, Radca Prawny 2020, nr 190

The Legal 500 EMEA 2024, prawo konkurencji i postępowania antymonopolowe

The Legal 500 EMEA 2022, prawo konkurencji i postępowania antymonopolowe