Nowy serwis tematyczny Ochrona wierzycieli – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Nowy serwis tematyczny Ochrona wierzycieli

Z myślą o wierzycielach uruchomiliśmy na portalu Codozasady.pl serwis Ochrona wierzycieli w całości poświęcony temu, co może zrobić wierzyciel, gdy dłużnik bezprawnie uchyla się od zapłaty (albo realizacji innych zobowiązań).

Wiele miejsca poświęcamy skardze pauliańskiej, która jest podstawowym instrumentem ochrony wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik ucieka z majątkiem.

Piszemy, jak ochronić realne wykonanie umowy, które może być zagrożone nieuczciwymi wybiegami dłużnika.

Omawiamy dodatkowe instrumenty ochrony wierzycieli z zakresu prawa cywilnego i karnego – w tym możliwość dochodzenia odszkodowania od współsprawców, podżegaczy oraz osób, które świadomie skorzystały ze szkody wyrządzonej wierzycielom.  

Wyjaśniamy, dlaczego i jak wierzyciel powinien angażować się w sprawy spadkowe dotyczące dłużnika. Piszemy o zabezpieczeniach i egzekucji.

Publikujemy też rozmowy z detektywami pomagającymi ustalić i odszukać majątek ukrywany przez dłużników oraz z ekspertami z innych dziedzin, których spostrzeżenia mogą być przydatne dla wierzycieli.

Zapraszamy na https://codozasady.pl/c/ochrona-wierzycieli