News from Poland—Business & Law, odcinek 18: Sankcje ekonomiczne przeciwko Rosji – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

News from Poland—Business & Law, odcinek 18: Sankcje ekonomiczne przeciwko Rosji

W najnowszym odcinku Anna Olejniczak-Michalska z praktyki doradztwa dla klientów indywidualnych i Łukasz Lasek z praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych omawiają, w jakim zakresie polskie przedsiębiorstwa przestrzegają sankcji nałożonych na Rosję w konsekwencji zbrojnej napaści na Ukrainę.

16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu inwazji Ukrainy i ochronie bezpieczeństwa narodowego, która przewiduje działania na poziomie krajowym nawiązujące do unijnych przepisów dotyczących środków ograniczających wobec Rosji i Białorusi.

Ustawa wprowadza także polski system sankcji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie prowadził wykaz osób i podmiotów, wobec których będą miały zastosowanie przewidziane w przepisach środki dotyczące zamrożenia aktywów i środków gospodarczych.

Ustawa wprowadza również zakaz wjazdu do Polski i tranzytu przez Polskę węgla pochodzącego z Rosji lub Białorusi.

Ustawa przewiduje odpowiedzialność administracyjną lub karną za naruszenie unijnych i krajowych środków ograniczających wobec Rosji i Białorusi (określonych w ustawie). Wykonawcy lub konkurenci z listy sankcyjnej będą również wykluczani z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów.

News from Poland—Business & Law skierowany jest do zagranicznych dyrektorów polskich firm, zagranicznych inwestorów w Polsce oraz ich zagranicznych doradców. Program ukazuje się wyłącznie w języku angielskim.

Gospodarzem programu jest Konrad Grotowski, odpowiadający za praktykę restrukturyzacji i upadłości w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

W przypadku pytań lub uwag zapraszamy do kontaktu pod adresem: nfp@wardynski.com.pl