Nagroda fundacji Lex Mundi Pro Bono – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Nagroda fundacji Lex Mundi Pro Bono

Otrzymaliśmy nagrodę fundacji Lex Mundi Pro Bono za pomoc prawną pro bono i wsparcie dla organizacji społecznych.

„Dzięki wsparciu prawnemu organizacje społeczne łatwiej stawiają czoła globalnym wyzwaniom. Działają szybciej, pomagają większej liczbie osób i wywierają większy wpływ. Firmy członkowskie Lex Mundi są kluczowymi sojusznikami organizacji społecznych. Pomagają im wystartować, wzrastać i osiągać wyznaczone cele. Firmy wyróżnione w 2024 r. pokazują, jak wykorzystywać zasoby, czas i wiedzę pro bono, aby jak najlepiej wspierać wiodące inicjatywy społeczne" – powiedziała dyrektor zarządzająca fundacji, Isis Bous.

Coroczne nagrody fundacji Lex Mundi Pro Bono są przyznawane kancelariom członkowskim Lex Mundi, które różnymi metodami wspierają pracę fundacji, w tym świadczą pro bono kluczowe usługi prawne na rzecz organizacji działających dla dobra środowiska naturalnego i społeczności na całym świecie.

Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas konferencji Lex Mundi Connect + Collaborate 2024 w Londynie.