Jesteśmy jednym z członków założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Jesteśmy jednym z członków założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Koalicja ma działać na rzecz zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Jej ambicją jest wypracowanie i wdrożenie proinnowacyjnych rozwiązań oraz działanie na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce.

Jednym z najważniejszych zadań naszej kancelarii w ramach koalicji będzie koordynowanie prac grupy roboczej poświęconej regulacjom.

Koalicja ma skupiać przedstawicieli najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw działających w Polsce. W gronie członków założycieli oprócz naszej kancelarii znalazły się m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC oraz Startup Poland.