Infinitas Learning nabędzie WSiP – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Infinitas Learning nabędzie WSiP

Doradzaliśmy Infinitas Learning przy nabyciu spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP). Nasze wsparcie obejmowało przygotowanie i negocjowanie kompleksowej dokumentacji transakcyjnej, jak również przeprowadzenie prawnego badania due diligence.

Pracami zespołu w tym projekcie kierował Adam Pawlisz (partner), a kluczowymi prawnikami byli Dominik Kaszuba (senior associate), Mateusz Próchnicki (associate), jak również Aleksandra Drożdż (senior associate), która koordynowała proces due diligence.

Zamknięcie transakcji nastąpi po spełnieniu standardowych warunków zawieszających, w szczególności uzyskaniu zgody polskiego organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji.

Infinitas Learning jest wiodącym europejskim dostawcą innowacyjnych produktów i usług w obszarze nauki i edukacji. Głównym wspólnikiem Infinitas Learning jest NPM Capital, który koncentruje się na następujących trendach: Everything is Digital, Future of Energy, Feeding the World oraz Healthy Life & Learning.

WSiP jest drugim największym i najdłużej działającym wydawcą podręczników szkolnych i materiałów wspierających naukę w Polsce. Firma przygotowuje publikacje dla wszystkich segmentów edukacyjnych – od wychowania przedszkolnego, przez szkoły podstawowe, aż po licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe.