Doradztwo w przetargu na rozbudowę spalarni odpadów w Warszawie – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doradztwo w przetargu na rozbudowę spalarni odpadów w Warszawie

Warszawa zyska największą w kraju, nowoczesną spalarnię, która zasili w ciepło i energię elektryczną kilkanaście tysięcy gospodarstw, planowo już w 2023 r. Wartość inwestycji to ponad 2 mld zł. Kancelaria doradzała w przetargu, w ramach którego wyłoniono wykonawcę: koreańską firmę POSCO Engineering & Construction Co. Ltd., która zbudowała m.in. spalarnię w Krakowie.

Miejska spółka MPO podpisała umowę na rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Warszawa zyska spalarnię o 7-krotnie zwiększonej przepustowości. Będzie to nowoczesny i największy obiekt tego typu w kraju.

W przetargu, w ramach którego wyłoniono wykonawcę, doradzały Mirella Lechna-Marchewka, Anna Prigan, dr Hanna DrynkornKatarzyna Śliwak.

Doradztwo obejmowało formułowanie i wnoszenie pytań do SIWZ, przygotowanie dokumentów oraz kompletowanie i weryfikację dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu. Występowaliśmy w imieniu klienta w postępowaniu odwoławczym zainicjowanym przez konkurenta oraz w postępowaniu skargowym przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Udzielaliśmy mu również wsparcia na etapie przygotowania do podpisania umowy, w postaci kompletowania i weryfikacji dokumentów kontraktowych oraz uzgodnień z zamawiającym dotyczących formalności, które musiały być dopełnione przed zawarciem umowy (zabezpieczenie należytego wykonania oraz ubezpieczenie kontraktu).