Spory z zakresu własności intelektualnej – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory z zakresu własności intelektualnej

Reprezentujemy strony w sporach dotyczących własności intelektualnej, które znajdują swoją kontynuację w postępowaniach sądowych administracyjnych, cywilnych i karnych.

W ten sposób rozwiązywane są:

  • spory dotyczące naruszania znaków towarowych w związku z bezprawnym użyciem znaków identycznych lub myląco podobnych, co skutkuje wprowadzeniem konsumentów w błąd; przeciwdziałamy naruszeniom, wszczynając postępowania cywilne i bardzo często zabezpieczając tymczasowo powództwo, a także korzystając z środków karnych; reprezentujemy właścicieli znaków przed służbami celnymi, które posiadają uprawnienia do zatrzymywania towarów na przejściach granicznych
  • spory dotyczące znaków cieszących się szczególną renomą i powszechną znajomością; znaki takie korzystają z uprzywilejowanej ochrony z uwagi na łączony z nimi prestiż, a przez to wyjątkową siłę oddziaływania na konsumentów; reprezentujemy dużą grupę właścicieli takich właśnie znaków
  • spory dotyczące ochrony patentów – głównie farmaceutycznych, chemicznych i biotechnologicznych
  • spory dotyczące naruszania praw autorskich do twórczości artystycznej, poczynając od tych najbardziej tradycyjnych jak utwory literackie, plastyczne czy fotograficzne, a kończąc na projektach sztuki użytkowej, opakowaniach produktów czy sloganach reklamowych
  • spory dotyczące wzorów przemysłowych, najczęściej obejmujących wygląd produktów takich jak zabawki, meble czy opakowania kosmetyków; sprawy te toczą się w sądach cywilnych, a uzyskanie zabezpieczenia powództwa jest istotnym elementem postępowania spornego
  • spory dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczące czynów takich jak niewolnicze naśladownictwo zewnętrznej postaci produktu, wprowadzające w błąd oznaczenie produktu, nieuczciwa reklama, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • spory dotyczące ochrony dóbr osobistych, np. wizerunku, dobrego imienia, nazwy przedsiębiorstwa
  • spory dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej w internecie – od bezprawnego rejestrowania i używania domen internetowych, przez sprzedaż podrobionych i pirackich towarów, po kreowanie nieistniejących związków za pomocą użycia cudzych znaków towarowych lub oznaczeń przedsiębiorstwa, instalowanie linków np. do plików rozpowszechniających bezprawnie utwory
  • spory dotyczące rejestrowania i utrzymania praw wyłącznych oraz kolizji między takimi prawami, dotyczące m.in. znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów; kolizji między prawami wyłącznymi zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym i np. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM) w Alicante rozstrzyganych w trybie postępowania administracyjnego. Sprawy takie prowadzimy wespół z najbardziej doświadczonymi rzecznikami patentowymi.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Anna Pompeanna.pompe@wardynski.com.pl

Włodzimierz Szoszukwlodzimierz.szoszuk@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00