Doświadczenie – spory sądowe i arbitrażowe, mediacje – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prowadzenie sporów sądowych, arbitrażowych i administracyjnych jest jednym z kluczowych obszarów praktyki kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Od lat współpracujemy z renomowanymi kancelariami na całym świecie, dzięki czemu możemy prowadzić i koordynować obsługę prawną również poza granicami Polski.

Nasze doświadczenie w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych obejmuje wszystkie dziedziny prawa i gospodarki, w których firma świadczy obsługę prawną.

Stosowana przez nas metodyka pracy pozwala szybko i precyzyjnie zidentyfikować wszystkie istotne elementy sporu. Pomagamy klientowi rzetelnie ocenić jego sytuację prawną, z której wynika pozycja procesowa. Badamy zasadność prowadzenia mediacji i negocjacji ugodowych oraz wspólnie z klientem ustalamy plan działań i harmonogram czynności w sprawie. Wybierając sposób postępowania, zawsze mamy na względzie interesy gospodarcze klientów. Analizując spór, staramy się też wskazać działania, które pomogą uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

Wiele prowadzonych przez nas spraw dotyka kwestii wrażliwych społecznie, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa prawa. Prowadząc procesową działalność pro bono nie ograniczamy się do współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach Programu Spraw Precedensowych. Programem pro bono objęci są także stali klienci kancelarii.

Staramy się budować naszą reputację w środowisku międzynarodowym, gdyż nasza działalność jest w dużej mierze transgraniczna. Cieszymy się opinią dobrych specjalistów od sporów. Międzynarodowe informatory prawnicze, takie jak Chambers Global i Legal 500, wysoko oceniają zarówno naszą kancelarię jako całość, jak i poszczególnych prawników.