Szkody w środowisku – u progu zmian – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Szkody w środowisku – u progu zmian

W najnowszej publikacji przygotowanej przez Zespół Prawa Ochrony Środowiska opisujemy obecny reżim odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska, zarysowujemy podstawowe zmiany, które wejdą w życie wraz z uchwaleniem projektowanych przepisów, oraz ukazujemy międzynarodowe trendy, które w bliższej lub dalszej przyszłości mogą znaleźć odzwierciedlenie również w polskich rozwiązaniach prawnych.