Rynek cyfrowy. Akt o usługach cyfrowych. Akt o rynkach cyfrowych. Rozporządzenie platform-to-business – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Rynek cyfrowy. Akt o usługach cyfrowych. Akt o rynkach cyfrowych. Rozporządzenie platform-to-business

Iga Małobęcka-Szwast jest autorką komentarza do art. 5, 6 i 9 aktu o rynkach cyfrowych w pierwszej na polskim rynku publikacji obejmującej cały sektor platform internetowych.

Komentarz stanowi pierwsze tak obszerne omówienie tytułowych aktów prawnych:

  • aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), który koncentruje się na tworzeniu bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej dla użytkowników cyfrowych i firm,
  • aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act, DMA), który ma zapewnić równe warunki działania wszystkim firmom internetowym, niezależnie od ich wielkości,
  • rozporządzenia 2019/1150 platform-to-business, które odnosi się do specyficznej sfery obrotu cyfrowego, jaką są relacje między dostawcami platform pośredniczących w zawieraniu umów i kontaktach z klientami oraz platform umożliwiających przeszukiwanie treści internetu a przedsiębiorcami korzystającymi z tych usług w celu kontaktu z klientami.

W Komentarzu szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące obrotu elektronicznego, ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony danych osobowych (w związku z wieloma punktami wspólnymi między DSA i DMA oraz RODO).