Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law

Książka wydana przez Wolters Kluwer zawiera tłumaczenie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z języka polskiego na język angielski. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest patronem publikacji. Weryfikacji merytorycznej dokonał Jakub Kokowski, adwokat z praktyki restrukturyzacyjnej kancelarii.

Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku, jest innowacyjnym aktem prawnym wprowadzającym całkowicie nowe instrumenty zmierzające do restrukturyzacji zadłużonych przedsiębiorstw i zapobieżenia ich upadłości. Stanowi ono istotną część reformy polskiego ustawodawstwa insolwencyjnego, w ramach której odrębnie od postępowania upadłościowego wprowadzono cztery postępowania restrukturyzacyjne.

Niniejsze tłumaczenie stanowi wartościowe źródło informacji dla prawników praktykujących w obszarze prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, jak również dla przedsiębiorstw międzynarodowych i inwestorów zagranicznych działających na polskim rynku.

Publikację można nabyć tutaj.