Sylwia Moreu-Żak – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Sylwia Moreu-Żak
Obszary prawa

Sylwia Moreu-Żak

radca prawny, doradca

Sylwia Moreu-Żak zajmuje się sprawami związanymi z inwestycjami w nieruchomości, zarówno o charakterze cywilnoprawnym, jak i administracyjnym. Uczestniczy w transakcjach dotyczących nieruchomości rolnych, budynków mieszkalnych i biurowych, lokali użytkowych, centrów handlowych oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych na inwestycje o charakterze przemysłowym. Brała udział między innymi w transakcjach dotyczących nieruchomości zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych oraz na terenie portów morskich.

Doradza także w zakresie pozyskiwania finansowania i refinansowania zakupu nieruchomości. Służy wsparciem przy realizacji projektów związanych z nabywaniem nieruchomości od deweloperów na różnych etapach realizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Koordynowała proces nabywania szeregu nieruchomości od wielu indywidualnych właścicieli w celu realizacji parku rozrywki. W projekcie tym doradzała klientowi w procedurach administracyjnych związanych z uchwaleniem planu miejscowego oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na realizację inwestycji, z uwzględnieniem koniecznej infrastruktury drogowej i technicznej.

Zajmuje się problematyką wspólnot mieszkaniowych, w szczególności w zakresie zaskarżania uchwał tych podmiotów. Prowadziła szkolenia dotyczące przepisów postępowania administracyjnego dla pracowników organów administracji państwowej oraz samorządowej.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2008 r.

Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2001)

Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim

Ukończyła także aplikację sędziowską i złożyła egzamin sędziowski (2006).

Pracowała w organach administracji publicznej oraz w indywidualnej kancelarii prawniczej zajmującej się obsługą prawną organów samorządu terytorialnego.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

The Legal 500 EMEA 2024, inwestycje budowlane