Michał Gliński – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Michał Gliński
Sektory gospodarki

Michał Gliński

radca prawny, wspólnik

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Michał Gliński jest współodpowiedzialny za praktykę nieruchomości.

Zajmuje się prawem cywilnym, prawem nieruchomości o charakterze rzeczowym i zobowiązaniowym, prowadzeniem postępowań sądowych i administracyjnych (w szczególności mających za przedmiot nieruchomości lub rozwiązywanie sporów), sądową egzekucją wierzytelności pieniężnych, a także prawem gospodarczym i handlowym. Uczestniczył m.in. w zawiązywaniu różnorodnych spółek oraz pełnił funkcje w organach spółek kapitałowych, w tym członka zarządu i likwidatora.

Ma rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów polskich i zagranicznych. Uczestniczył w realizacji transakcji przeniesienia praw do nieruchomości, nieruchomościowych projektów inwestycyjnych połączonych z finansowaniem oraz projektów budowlanych i infrastrukturalnych z udziałem podmiotów publicznych i prywatnych. Brał też udział w zawiązywaniu międzynarodowych konsorcjów, a także w krajowych i międzynarodowych przetargach publicznych.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy współpracuje od 2006 r.

Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku (2003)

Wydział Prawa na Uniwersytecie w Kopenhadze

Studia podyplomowe: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wycena nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz studia menedżersko-finansowe przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

The Legal 500 EMEA (2019 – 2024), inwestycje budowlane, nieruchomości

Client Choice Awards 2017 – nieruchomości