Katarzyna Sotyn – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Katarzyna Sotyn

Katarzyna Sotyn

adwokat
Znaki towarowe, prawa autorskie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Katarzyna Sotyn doradza klientom w sprawach dotyczących prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych. Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i administracyjnych, a także w przygotowaniu i negocjowaniu ugód. Zajmuje się również prawem sztuki i ochrony dóbr kultury.

Università degli studi di Trento - Facoltà di giurisprudenza (2017-2018)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2018)

Studia podyplomowe na kierunku Prawo nowoczesnych technologii, Akademia Leona Koźmińskiego (2021-2022)

Gałuszyński i Partnerzy

staż w Gide Loyrette Nouel

staż w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Izba Adwokacka w Warszawie