Jakub Baranowski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Jakub Baranowski
Obszary prawa

Jakub Baranowski

radca prawny, doradca

Projekty nieruchomościowe

Dr Jakub Baranowski ma doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego, w szczególności w obszarze obrotu nieruchomościami oraz inwestycji budowlanych.

Doradza m.in. przy transakcjach mających za przedmiot obrót nieruchomościami, w tym mieszkalnymi, biurowymi, rolnymi. Bierze udział w negocjowaniu umów handlowych, w szczególności umów najmu komercyjnego i dzierżawy. Doradza wspólnotom mieszkaniowym, w szczególności w zakresie podejmowania oraz zaskarżania uchwał właścicieli lokali. Uczestniczy w badaniach prawnych due diligence.

W ramach Italian Desk doradza również klientom włoskojęzycznym.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2016 r.

W 2016 r. obronił rozprawę doktorską na Università degli Studi Roma Tre di Roma we Włoszech.

W trakcie studiów doktoranckich odbył również wizytę badawczą w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech.

W 2012 r. ukończył Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (we współpracy z Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology).

Uczestniczył w programie Erasmus na Libera Università di Maria Ss. Assunta w Rzymie.

Pracował w indywidualnej kancelarii prawnej zajmującej się obsługą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony” (współautor), Rocznik 2019

Re-examining the relationship between ne bis in idem and complementarity under the statute of the International Criminal Court” [w:] Review of comparative law volume XIX, KUL, Year 2014

Le misure alternative alla detenzione nell’esperienza polacca” [w:] Emergenza carceri. Radici remote e recenti soluzioni normative. Atti del Convegno (Teramo, 6 marzo 2014), red. R. Del Coco, L. Marafioti, N. Pisani

„Od Turco-Napolitano do Lampedusy – kilka refleksji na temat włoskiego prawa migracyjnego”, [w:] Acquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej  Unii Europejskiej, red. Anna Kosińska, Paweł Wojtasik, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa

The Legal 500 EMEA (2022 – 2024), nieruchomości

The Legal 500 EMEA 2024, inwestycje budowlane