Ewa Nagy – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Ewa Nagy
Sektory gospodarki

Ewa Nagy

radca prawny

Spory o własność intelektualną i czyny nieuczciwej konkurencji

Ewa Nagy doradza klientom w sprawach dotyczących prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego. Reprezentuje ich też w postępowaniach sądowych w tym zakresie. Zajmuje się również prawem sztuki i ochrony dóbr kultury.

Studia licencjackie na kierunku historia sztuki, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie (2013)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015)

American Law Program, The Catholic University of America, Columbus School of Law – program organizowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim (2016)

Ecole de droit français – l’Université d’Orléans – program organizowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim (2014)

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanej kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie własności intelektualnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. Uczestniczyła również w międzynarodowych programach wymiany, w ramach których odbyła staże w kancelarii adwokackiej w Liège w Belgii oraz w jednej z kancelarii adwokackich w Paryżu.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

„Czy anonimowy twórca może bronić się przed plagiatem?”, Rocznik 2022

„Prowadzenie wirtualnej galerii sztuki: jak się przygotować?” (współautorka), Rocznik 2021

Instytucja droit de suite w polskim i francuskim prawie autorskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”, 2016/1

IP Stars (2021 – 2022), rising star