Wysoka Grzęda i BNP Paribas Bank Polska S.A. – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Wysoka Grzęda i BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała spółce Tertinall Investments S.A. oraz jej akcjonariuszom w transakcji polegającej na inwestycji przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w spółkę Tertinall Investments S.A. oraz – pośrednio – w spółkę Wysoka Grzęda sp. z o.o.

W wyniku transakcji BNP Paribas Bank Polska S.A., obejmując nowe akcje spółki, został akcjonariuszem mniejszościowym spółki Tertinall Investments S.A., jak również objął wyemitowane na jego rzecz obligacje. Kwota inwestycji zostanie przeznaczona na dalszy rozwój działalności operacyjnej przez Wysoką Grzędę, która już obecenie największym w Polsce producentem jaj ekologicznych.

Nasze doradztwo obejmowało m.in. wsparcie przy negocjacjach umowy inwestycyjnej oraz koordynacje działań po stronie klienta związanych z prowadzonym przez BNP Paribas Bank Polska S.A. badaniem due diligence.

Prace zespołu w tym projekcie nadzorował Krzysztof Libiszewski (wspólnik), zaś kluczowymi członkami byli Adam Pawlisz (counsel) i Katarzyna Miszkiel (associate).