Reprezentowaliśmy Amerykańską Akademię Filmową w sporze dotyczącym znaku towarowego Oscar® – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Reprezentowaliśmy Amerykańską Akademię Filmową w sporze dotyczącym znaku towarowego Oscar®

Sąd zatwierdził ugodę zawartą w toku mediacji wszczętej po złożeniu pozwu przeciwko Krajowej Radzie Spółdzielczej. W ugodzie ta ostatnia zobowiązała się zaprzestać posługiwania się oznaczeniem naruszającym znak towarowy Oscar®.

Jest to jedna z wielu spraw, w których nasza kancelaria z powodzeniem reprezentowała Amerykańską Akademię Filmową.

Długotrwały spór dotyczył posługiwania się przez Krajową Radę Spółdzielczą oznaczeniem „Oskar Spółdzielczości Polskiej” dla ogólnopolskich konkursów i przyznawanych w nich nagród. Ugodę udało się zawrzeć dopiero w toku mediacji wyznaczonej przez Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

Akademię Filmową reprezentowali Włodzimierz Szoszuk i Norbert Walasek.