Zakres usług – ubezpieczenia – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doradztwo dla klientów z sektora ubezpieczeń

Klientom z sektora ubezpieczeń zapewniamy szeroki zakres usług z różnych dziedzin prawa z uwzględnieniem specyfiki działalności ubezpieczeniowej oraz szczególnych regulacji w tym obszarze.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

  • kwestie korporacyjne, podatkowe i regulacyjne związane z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej w Polsce przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń,
  • doradztwo przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych,
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów ubezpieczenia dotyczących ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, w tym m.in. umowy ubezpieczenia kredytów i innych ubezpieczeń gospodarczych, umowy ubezpieczenia OC sponsora i badacza przy badaniach klinicznych, umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • przygotowanie i opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń, doradztwo w zakresie dobrych praktyk,
  • przygotowanie i opiniowanie umów regulujących współpracę bankowo-ubezpieczeniową (bancassurance),
  • kompleksowe badania due diligence zakładów ubezpieczeń,
  • prowadzenie sporów ubezpieczeniowych,
  • restrukturyzację aktywów zakładów ubezpieczeń,
  • analizę kwestii ubezpieczeniowych na potrzeby transakcji przejęć i fuzji.

Pełnimy także funkcję reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń oferującego ubezpieczenia komunikacyjne OC.

Do naszych klientów należą polskie oraz międzynarodowe zakłady ubezpieczeń oraz brokerzy ubezpieczeniowi. Doradzamy również klientom zakładów ubezpieczeń.