Doświadczenie – ubezpieczenia – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Nasze ostatnie doświadczenia obejmują:

 • przeprowadzenie całościowego badania due diligence jednego z największych polskich zakładów ubezpieczeń na potrzebę transakcji przejęcia;
 • przeprowadzenie całościowego badania due diligence oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń na potrzebę transakcji przejęcia;
 • kompleksowe doradztwo dotyczące wprowadzenia na polski rynek ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oferowanych przez zagraniczny zakład ubezpieczeń;
 • przygotowanie projektów umów ubezpieczeń kredytów hipotecznych oferowanych przez wiodący zakład ubezpieczeń;
 • doradztwo w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza przy badaniach klinicznych;
 • kompleksowe doradztwo dotyczące transgranicznej sprzedaży w Polsce ubezpieczeń majątkowych przez jeden z głównych europejskich zakładów ubezpieczeń;
 • doradztwo dotyczące korporacyjnych, regulacyjnych i podatkowych aspektów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń;
 • doradztwo w zakresie możliwości sprzedaży produktów bankowych przez agentów ubezpieczeniowych i brokerów;
 • reprezentację zakładu ubezpieczeń w sporze ubezpieczeniowym z bankiem o wartości kilkunastu milionów złotych zakończonym korzystnie dla zakładu ubezpieczeń;
 • przygotowanie prospektu emisyjnego jednego z kluczowych zakładów ubezpieczeń;
 • przygotowanie pakietu umów o zarządzanie aktywami zakładu ubezpieczeń przez dom maklerski