Zakres usług – energetyka, transformacja, odnawialne źródła energii – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Energetyka, transformacja, odnawialne źródła energii

Od 30 lat doradzamy podmiotom krajowym i zagranicznym z branży energetycznej przy działalności w Polsce i ekspansji zagranicznej.

Polski sektor energetyczny znajduje się w szczególnym momencie transformacji energetycznej. Zmienia się koncepcja rynku energii, a sam rynek jest modernizowany zgodnie z trendami funkcjonującymi w wiodących gospodarkach światowych.

Nasz wielodyscyplinarny zespół zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji: od planowania, przez procedury środowiskowe, doradztwo regulacyjne, proces inwestycyjny, transfer lub nabycie i rozwój zaawansowanych technologii, reprezentację w postępowaniach administracyjnych i regulacyjnych, zarządzanie roszczeniami, aż do odbioru inwestycji przez inwestora. Reprezentujemy też klientów w ewentualnych skomplikowanych sporach sądowych i arbitrażowych zawierających elementy regulacyjne i technologiczne.

Obsługujemy procesy inwestycyjne w energetyce odnawialnej onshore i offshore, energetyce fotowoltaicznej, biomasowej i biogazowej, ale także inwestycje w konwencjonalnej energetyce gazowej lub związane z modernizacją środowiskową i konwersją paliwową istniejących jednostek wytwórczych.

Doradzamy klientom z obszaru elektroenergetyki odnawialnej, konwencjonalnej oraz jądrowej. Wspieramy też klientów z obszaru ciepłowniczego, gazowniczego oraz paliw płynnych w sprawach związanych z wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją oraz obrotem energią, węglowodorami i paliwami ciekłymi.

Reprezentujemy klientów przed centralnymi organami państwowymi w postępowaniach i sporach koncesyjnych, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Ministrem Klimatu i Ministrem Środowiska.

Doradzamy również odbiorcom (w szczególności przemysłowym) w zagadnieniach związanych z wytwarzaniem energii i ciepła (kogeneracji) obok podstawowej działalności oraz optymalizacją kosztów zużycia energii przy wykorzystaniu istniejących ulg, zwolnień i innego rodzaju wsparcia.

Opracowujemy analizy dotyczące dynamicznie zmieniających się regulacji sektorowych wynikających z prawa unijnego oraz polskiego, w tym w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej oraz ich skutków dla sektora energii i przemysłu.

Jesteśmy patronem merytorycznym portalu CIRE.pl, który udostępnia wyczerpujące informacje o krajowym i zagranicznych rynkach energii.

 

Nasze usługi obejmują między innymi:

  • kompleksową obsługę prawną procesów inwestycyjnych w sektorze źródeł odnawialnych, kogeneracyjnych i konwencjonalnych, z uwzględnieniem specyficznych dla sektora uwarunkowań prawnych,
  • obsługę prawną transakcji w sektorze, w tym prowadzenie due diligence z uwzględnieniem kluczowych aktywów i ryzyk charakterystycznych dla danego segmentu sektora energetycznego,
  • przygotowywanie umów z kontrahentami i konsumentami (umowy dotyczące sprzedaży, przesyłu, dystrybucji, umowy kompleksowe, o przyłączenie, umowy generalne), przygotowanie i negocjowanie umów dla odbiorców energii, w tym corporate power purchase agreements (cPPA),
  • reprezentację w sporach przed regulatorem oraz w procedurze odwoławczej (Urząd Regulacji Energetyki i Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
  • doradztwo dla wykonawców w wieloetapowych postępowaniach przetargowych sektorowych dotyczących realizacji nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących jednostek wytwórczych,
  • doradztwo dla podmiotów z sektora wydobywczego, zarówno regulacyjne w obszarze prawa geologicznego i górniczego (koncesje, pozwolenia, prawa do informacji geologicznej), jak i kontraktowe w zakresie umów zawieranych przez uczestników i pomiędzy uczestnikami rynku wydobywczego (umowy na prowadzenie projektów, umowy na realizację robót geologicznych i górniczych).