Spory transakcyjne i potransakcyjne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory transakcyjne i potransakcyjne

Spory gospodarcze często dotyczą konfliktów na tle zawartych umów. Ich podłożem może być zarówno sposób rozumienia treści zawartej umowy, złożone zapewnienia umowne, jak i sposób faktycznego wykonania umowy.

W zakres procesowej obsługi transakcji handlowych wchodzą w szczególności:

  • doradztwo przy zawieraniu umów: uczestniczymy w zawieraniu kontraktów handlowych, doradzając zwłaszcza przy wyborze sądu państwowego lub arbitrażowego oraz wyborze prawa materialnego, któremu poddane zostanie rozstrzygnięcie ewentualnych przyszłych sporów
  • spory odszkodowawcze powstałe z tytułu niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym zapewnień złożonych przez stronę umowy handlowej
  • spory o ustalenie istnienia umowy o określonej treści, zawarcia umowy lub jej wygaśnięcia
  • spory o wykonanie umowy, w tym o zapłatę należności wynikających z umów handlowych lub dochodzenie innych świadczeń o charakterze niepieniężnym
  • postępowania egzekucyjne dotycząceświadczeń zasądzonych na podstawie umów handlowych.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Paweł Mazurpawel.mazur@wardynski.com.pl

Tel.: 12 290 86 20