Spory o czyny nieuczciwej konkurencji – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory o czyny nieuczciwej konkurencji

Prowadzimy spory sądowe w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w szczególności:
  • spory związane z ujawnieniem i wykorzystaniem tajemnic przedsiębiorstwa, takich jak informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne firmy
  • spory związane ze stosowaniem cen poniżej kosztów, tj. odsprzedażą produktów po cenach niepokrywających kosztów zakupu lub produkcji, spory na tle zarzutu stosowania cen dumpingowych lub rażąco niskich
  • spory związane z utrudnianiem dostępu do rynku lub próbami eliminacji przedsiębiorców z rynku, np. dotyczące prób przejęcia klienteli i kradzieży baz danych
  • spory związane z podejmowaniem nieuczciwej działalności konkurencyjnej przez osoby dotychczas związane z przedsiębiorcą, np. byłych pracowników lub współpracowników przedsiębiorcy oraz jego stałych kontrahentów
  • spory z pogranicza czynów nieuczciwej konkurencji i praktyk antymonopolowych, obejmujące nowatorskie zastosowanie przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji w celu spowodowania natychmiastowego zaprzestania praktyk antymonopolowych.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Paweł Ciećwierzpawel.ciecwierz@wardynski.com.pl

Agnieszka Lisieckaagnieszka.lisiecka@wardynski.com.pl

Tomasz Wardyńskitomasz.wardynski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00