Obrona przed odpowiedzialnością karną skarbową – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Obrona przed odpowiedzialnością karną skarbową

Mamy bogate doświadczenie w obronie klientów przed zarzutami popełnienia czynów naruszających szeroko pojęty interes finansowy państwa (i innych podmiotów prawa publicznego), a w szczególności w sprawach, w których zarzuca się popełnienie:
  • przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przeciwko obowiązkom podatkowym – w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
  • przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przeciwko rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji – w szczególności udzielonych w ramach pomocy publicznej
  • przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu towarami i usługami z zagranicą
  • przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przeciwko obrotowi dewizowemu
  • przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przeciwko organizacji gier hazardowych
  • przestępstw stypizowanych w ustawie o rachunkowości (np. nierzetelne prowadzenie ksiąg, sporządzenie nierzetelnego sprawozdania finansowego, nieskładanie sprawozdania finansowego do wymaganego ogłoszenia lub we właściwym rejestrze sądowym).

Przepisy karne służące karnej ochronie interesu finansowego podmiotów prawa publicznego mają zazwyczaj charakter blankietowy – taki, w którym przedmiot ochrony (tzw. norma sankcjonowana; hipoteza, której spełnienie uzasadnia nałożenie odpowiedzialności) jest dookreślona w przepisach ustaw finansowych (np. podatkowych, dotyczących pomocy publicznej, prawa dewizowego, o rachunkowości itd.). Dlatego skuteczna obrona przed zarzutami popełnienia w tym zakresie czynu zabronionego (przestępstwa lub wykroczenia) wymaga biegłej znajomości jednocześnie norm ustaw finansowych oraz praktyki ich stosowania, jak również norm i praktyki stosowania prawa karnego.

Dlatego obroną w sprawach karnych skarbowych zajmują się w naszej kancelarii prawnicy (będący jednocześnie adwokatami i doradcami podatkowymi) mający wieloletnie doświadczenie zarówno w doradztwie podatkowym, jak i w obronie w sprawach karnych.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących zobowiązań publicznoprawnych (podatkowych, celnych, dewizowych itd.) pozwala nam stwierdzić, że ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej należy przewidywać i zwalczać od samego początku. Zauważalny jest swego rodzaju automatyzm działania finansowych organów ścigania. Jeżeli w podmiocie gospodarczym dochodzi do znacznego zaniżenia zobowiązań podatkowych, to niemal z pewnością można przyjąć, że zostanie postawiony zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego osobom zarządzającym podmiotem gospodarczym.

Dlatego dobry doradca podatkowy, prowadzący sprawę swego klienta, powinien zadbać o odpowiednie wsparcie merytoryczne w zakresie prawa karnego skarbowego. Takim doradcom podatkowym – mającym zazwyczaj bardzo dobrą znajomość prawa finansowego oraz podmiotu, któremu doradzają w danej sprawie, a więc będącym jak najbardziej właściwymi do jej prowadzenia – pomagamy w opracowaniu i realizacji strategii ochrony interesów ich klienta w zakresie tak zobowiązań publicznoprawnych (której realizacja pozostaje w ich rękach), jak i odpowiedzialności karnej skarbowej.

 

Pełny zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Adam Studzińskiadam.studzinski@wardynski.com.pl

Dariusz Wasylkowskidariusz.wasylkowski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00