Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy

Osoby korzystające z usług medycznych w Polsce podlegają szczególnej ochronie prawnej. Wszyscy pacjenci, niezależnie od ich narodowości, mają takie same prawa. W przewodniku omawiamy kluczowe prawa pacjentów i rozwiązania prawne dotyczące obywateli Ukrainy.