Set-Off Law and Practice: An International Handbook – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Set-Off Law and Practice: An International Handbook

Przewodnik opisuje praktykę stosowania potrąceń w ponad 30 jurysdykcjach w Europie, Azji i Ameryce. Każdy rozdział wyjaśnia zasady prawa potrąceń w danej jurysdykcji, w tym również w sytuacji niewypłacalności strony, pozwalając ustalić ewentualne pułapki związane ze stosowaniem potrąceń za granicą. W trzecim wydaniu rozdziały zostały uzupełnione o aspekty transgraniczne z analizą wybranych zagadnień prawnych. Dr Ewa Butkiewicz i Michał Barłowski są autorami rozdziału dotyczącego Polski.