Directors in the Twilight Zone V (rozdział dot. Polski), INSOL International, Londyn 2017 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Directors in the Twilight Zone V (rozdział dot. Polski), INSOL International, Londyn 2017

Karol Czepukojć jest autorem rozdziału dotyczącego Polski w publikacji „Directors in the Twilight Zone V”, wydanej przez INSOL International w 2017 r. Publikacja, będąca studium porównawczym obejmującym 30 jurysdykcji, zawiera przegląd ryzyk powstających w okresie bezpośrednio poprzedzającym popadnięcie w niewypłacalność i ogłoszenie upadłości, takich jak m.in. ryzyko odpowiedzialności członków zarządu, ryzyko ubezskutecznienia czynności podejmowanych w tym okresie, a także sposoby przeciwdziałania tym ryzykom.