Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych

Iga Małobęcka-Szwast jest współautorką publikacji poświęconej analizie ryzyk oraz bezpieczeństwu danych w kancelariach prawnych.
 

Autorzy omawiają m.in.:

  • zagadnienia związane z bezpieczeństwem, w tym w relacjach z podmiotami przetwarzającymi,
  • kwestie cyberbezpieczeństwa,
  • perspektywę regulacji wewnątrzkorporacyjnych,
  • ryzyko jako element compliance w kancelariach,
  • poszczególne sposoby przetwarzania danych w kancelariach,
  • wykorzystywane w pracy prawnika narzędzia: rozwiązania chmurowe, pocztę elektroniczną, narzędzia do komunikacji i do obsługi kancelarii, narzędzia automatyzujące pracę prawnika,
  • korzystanie z mediów społecznościowych, stron internetowych, internetu rzeczy i sztucznej inteligencji.

W opracowaniu uwzględniono najnowsze rozstrzygnięcia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tym w zakresie administracyjnych kar pieniężnych oraz organów nadzorczych w innych państwach członkowskich, a także orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przedstawiono również najnowsze decyzje Komisji Europejskiej dotyczące transferów danych do państw trzecich oraz standardowych klauzul umownych w umowach powierzenia przetwarzania danych, a także wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz organów samorządów zawodowych radców prawnych i adwokatów.