Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 7 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 7

Nabywcy roszczeń wynikających z dekretu warszawskiego jako strona postępowania o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu | Szerszy dostęp fiskusa do kont bankowych – czyli niewidoczna inwigilacja obywateli | Charakter prawny dyskryminacji pośredniej w polskim i brytyjskim systemie prawa pracy | Projektowane zmiany w Kodeksie karnym skarbowym. Konieczny krok w ochronie wpływów budżetowych czy bezpodstawna represja? | Prawne mechanizmy ograniczające powstawanie odpadów żywności w Polsce w kontekście urzeczywistniania założeń Europejskiego Zielonego Ładu | Glosa krytyczna do wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z 20 października 2021 r., V GC 1736/19