Biuletyn prawa pracy, lipiec - wrzesień 2018 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Biuletyn prawa pracy, lipiec - wrzesień 2018

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa, elastyczne formy organizacji czasu pracy dla niektórych pracowników-rodziców, zmiana ustawy o związkach zawodowych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.