Biuletyn prawa pracy, lipiec - wrzesień 2017 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Biuletyn prawa pracy, lipiec - wrzesień 2017

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, nowe wytyczne interpretacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, zasady badania niekaralności i żądanie od pracownika informacji o dodatkowym zatrudnieniu.