Biuletyn prawa pracy, kwiecień - czerwiec 2018 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Biuletyn prawa pracy, kwiecień - czerwiec 2018

Monitoring w miejscu pracy, obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych pracowników, pozyskiwanie informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, niższe składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dyrektywa o ochronie sygnalistów.