The Goldman Sachs Group, Inc. i NN Investment Partners – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

The Goldman Sachs Group, Inc. i NN Investment Partners

Doradzaliśmy w transakcji przejęcia grupy NN Investment Partners przez The Goldman Sachs Group, Inc.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała The Goldman Sachs Group, Inc. w zakresie polskich aspektów transakcji nabycia grupy NN Investment Partners od NN Group N.V. Wiodącym doradcą prawnym w zakresie całej transakcji była kancelaria Freshfields Bruckhaus Deringer.

W skład przejmowanej przez Goldman Sachs grupy spółek wchodziło jedno z największych na rynku polskim pod względem wartości zarządzanych aktywów towarzystw funduszy inwestycyjnych – NN Investment Partners TFI S.A. Goldman Sachs nabył grupę NN Investment Partners za 1,7 miliarda EUR w dniu 11 kwietnia 2022 r. po uzyskaniu wymaganych prawem zgód regulacyjnych oraz spełnieniu innych warunków zawieszających do zamknięcia transakcji.

Doradztwo kancelarii dotyczyło warunków pośredniego przejęcia kontroli nad NN Investment Partners TFI S.A. przez Goldman Sachs i obejmowało przeprowadzenie regulacyjnego due diligence oraz reprezentowanie klienta w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego w celu uzyskania decyzji w przedmiocie braku sprzeciwu na realizację transakcji. Całościowy nadzór nad projektem sprawował Marcin Pietkiewicz, który wraz z Joanną Werner reprezentował klienta w postępowaniu przed KNF. W prace nad projektem zaangażowani byli również m.in. Antoni Bolecki, Rafał KuchtaAndrzej Madała.

Informacja o transakcji dostępna jest na stronie internetowej Goldman Sachs.