Gränges i Boryszew – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Gränges i Boryszew

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradcą spółki Gränges w procesie nabycia 100 proc. akcji Impexmetal S.A.

Gränges AB, globalny dostawca walcowanych produktów aluminiowych, zawarł przedwstępną umowę sprzedaży, na podstawie której, po spełnieniu określonych w umowie warunków, ma nabyć od Boryszew S.A. i spółek z grupy wszystkie akcje w spółce Impexmetal S.A. – działającej głównie w branży metali nieżelaznych.

Transakcja dotyczy sprzedaży przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Koninie (Aluminium Konin). Wartość przedsiębiorstwa uzgodniona została przez strony umowy na 938 milionów PLN z zastrzeżeniem możliwych korekt.

Nasze doradztwo obejmowało wszystkie aspekty sprzedaży.