Cromwell i Azora – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Cromwell i Azora

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała grupie Cromwell w transakcji przejęcia dwóch spółek należących do grupy Azora.

Cromwell to australijski fundusz Real Estate Investment Trust obecny w 15 państwach. Zarządza aktywami o wartości 7,3 mld EUR.

Azora działa na rynku nieruchomości w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Przedmiotem transakcji były dwie spółki celowe posiadające nieruchomości biurowe w Krakowie.

Transakcję poprzedziła analiza due diligence spółek celowych, w tym posiadanych przez nie nieruchomości. Istniejące kredyty zostały spłacone w czasie transakcji.

Nasze doradztwo obejmowało przygotowanie dokumentów transakcyjnych, wsparcie klienta w procesie negocjacji ze sprzedającym oraz bankami, nadzorowanie spełniania warunków niezbędnych do zamknięcia transakcji, jak również czynności potransakcyjne związane z kwestiami rejestracyjnymi oraz zwolnieniem obciążeń. Transakcja obejmowała organizowanie finansowania na singapurskiej giełdzie. Przejęcia dokonywała luksemburska spółka celowa.