Wkrótce wyrok w sprawie dworca Łódź Fabryczna – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Wkrótce wyrok w sprawie dworca Łódź Fabryczna

Dworzec Łódź Fabryczna: 2 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosi wyrok w sprawie z powództwa projektanta dworca przeciwko generalnemu wykonawcy.

Zakończeniu w pierwszej instancji uległ toczący się ponad dwa lata przed Sądem Okręgowym w Poznaniu proces, w którym kancelaria reprezentowała projektanta dworca kolejowego Łódź Fabryczna, francuską i włoską spółkę z grupy będącej liderem w światowym rynku infrastruktury kolejowej w sporze z generalnym wykonawcą inwestycji Nowa Łódź Fabryczna. Każda ze stron odstąpiła od umowy o wykonanie projektu, obejmującej nie tylko projekt stacji, ale także tunelu i rozwiązań drogowych. Generalny wykonawca nie zapłacił projektantowi znacznej części wynagrodzenia, naliczając i potrącając kary umowne przekraczające kwotę 50 mln złotych, oraz skorzystał z wystawionej na zlecenie projektanta gwarancji bankowej.

Na ostatniej rozprawie sąd okręgowy oddalił wnioski dowodowe stron o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych, uznając, że są one zbędne w sprawie. Wyrok zostanie ogłoszony w czwartek 2 lutego 2017 r., blisko dwa miesiące po oficjalnym otwarciu stacji Łódź Fabryczna.

Ze strony kancelarii projektanta reprezentowali adwokaci Paweł MazurMarcin Lemkowski.