Skarga kasacyjna kancelarii przyjęta do rozpoznania – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Skarga kasacyjna kancelarii przyjęta do rozpoznania

Sąd Najwyższy rozpozna skargę kasacyjną przygotowaną przez prawników kancelarii w sprawie dotyczącej planowanej inwestycji budowlanej o wartości 1,6 mld złotych.

W dniu 25 stycznia 2017 roku na rozprawie Sąd Najwyższy rozpozna skargę kasacyjną opracowaną przez prawników kancelarii w sprawie dotyczącej jednej z największych inwestycji budowlanych planowanych do realizacji w Trójmieście. Projekt nie doszedł do skutku z uwagi na to, że każda ze stron złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży nieruchomości o wartości 314 mln złotych, skutkiem czego było zatrzymanie przez sprzedawcę 30 mln złotych zadatku oraz 14 mln złotych zaliczki.

W skardze kasacyjnej kupującego nieruchomość inwestora izraelskiego postawiono dwa istotne pytania prawne. Pierwsze dotyczy tego, czy sprzedawca, który narusza zobowiązanie do udzielenia kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej, daje kupującemu uprawnienie do odstąpienia od umowy i żądania podwójnego zadatku (art. 546 § 1 k.c. w zw. z art. 394 § 1 k.c.). Drugie natomiast odnosi się do wzajemnej relacji pomiędzy kumulatywnym zastrzeżeniem za to samo naruszenie umowy zarówno kary umownej, jak i zadatku. W sprawie występuje także problem obrony przed zachowaniem zadatku za pomocą nadużycia prawa (art. 5 k.c.).

Skargę kasacyjną w tej sprawie przygotowali Marcin LemkowskiMaciej Kiełbowski.