Korzystny wyrok dla nabywcy obligacji GetBack w sporze z Idea Bank – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Korzystny wyrok dla nabywcy obligacji GetBack w sporze z Idea Bank

31 maja 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu zapadł korzystny dla naszego klienta wyrok zasądzający zwrot kwoty zapłaconej za obligacje GetBack S.A. nabyte za pośrednictwem Idea Bank S.A.

Sąd uwzględnił roszczenie klienta w całości. Wyrokiem wydanym w pierwszej instancji zasądził na jego rzecz prawie milion złotych z odsetkami.

W związku z zatwierdzonym układem GetBack S.A. (przewidującym spłatę w ciągu ośmiu lat 25% wierzytelności przysługujących m.in. właśnie właścicielom obligacji) pozwem dochodzono ostatecznie 75% ceny nabycia obligacji.

W ustnych motywach wyroku sąd jednoznacznie wskazał, że w jego ocenie Idea Bank S.A. nie był uprawniony do oferowania swoim klientom wskazanych obligacji. Na dodatek przy ich oferowaniu wprowadzał swoich klientów w błąd co do szeregu okoliczności, tym samym popełniając czyn niedozwolony.

Klienta w sporze reprezentowali Paweł Mazur, Marcin Lemkowski, Maciej KiełbowskiJoanna Duda.