Korzystny wyrok dla BEST S.A. w sporze z Kredyt Inkaso – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Korzystny wyrok dla BEST S.A. w sporze z Kredyt Inkaso

12 marca 2024 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł korzystny dla naszego klienta z branży windykacyjnej BEST S.A. wyrok oddalający powództwo o zapłatę 60,7 mln zł. Rekompensata ta miała dotyczyć rzekomej utraty przez Kredyt Inkaso kontraktów na zarządzanie portfelami wierzytelności.

W toku postępowania BEST S.A. przedstawił przed sądem dowody świadczące o tym, że wytoczone przez Kredyt Inkaso powództwo było elementem kampanii prowadzonej przez ówczesny zarząd obliczonej na skłonienie ówczesnych akcjonariuszy Kredyt Inkaso (m.in. inwestorów indywidualnych) do sprzedaży akcji w ramach wezwania na akcje ogłoszonego przez fundusz inwestycyjny.

Klienta w sporze reprezentowali Antoni BoleckiStanisław Drozd.

Wyrok sądu jest nieprawomocny.