Korzystna ugoda pozasądowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Korzystna ugoda pozasądowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR

11 lipca 2023 r. zawarto korzystną dla obu stron ugodę pozasądową w sporze ubezpieczeniowym, który dotyczył polisy CAR/EAR i ryzyka związanego z wadami projektowymi.

Spór między Towarzystwem Ubezpieczeniowym a ubezpieczonym (inwestorem) dotyczył budowy wielosegmentowych budynków mieszkalnych. Na etapie realizacji inwestycji wykryto bowiem szkodę (wadę projektową), która wymagała wdrożenia planu naprawczego, w tym różnego rodzaju robót budowlano-montażowych. Łączna szkoda została wyliczona na kilkanaście milionów złotych i obejmowała substancję budynków.

Towarzystwo Ubezpieczeń zostało powiadomione o zdarzeniu w części podpadającej pod zakres polisy CAR/EAR, zaś wartość zgłoszonej szkody ostatecznie oszacowano na kilka milionów złotych.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji w toku postępowania likwidacyjnego osiągnięto satysfakcjonujące porozumienie dla obu stron sporu ubezpieczeniowego.

Klienta reprezentowali adwokaci: Mateusz Kosiorowski (koordynator praktyki ubezpieczeń) oraz dr Maciej Kiełbowski (partner w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych).