Spór o warunki pobytu w ośrodku w Gostyninie – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spór o warunki pobytu w ośrodku w Gostyninie

Na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka kancelaria Wardyński i Wspólnicy pro bono reprezentuje pensjonariusza Krajowego Ośrodka Przeciwdziałania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie w procesie wytoczonym Skarbowi Państwa o naruszenie dóbr osobistych.

Mężczyzna przebywający w ośrodku wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa, domagając się zadośćuczynienia za naruszenia dóbr osobistych oraz zaprzestania dalszych naruszeń w związku z warunkami jego pobytu.

Zarzuty kierowane wobec placówki dotyczą utrudniania kontaktu z rodziną, braku odpowiedniej opieki zdrowotnej, bezprawnego stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz przeludnienia sali, w której przebywa mężczyzna. Kolejne zarzuty związane są z nieodpowiednią ochroną treści rozmów z psychologiem na tematy związane z życiem seksualnym. Jak wskazano w pozwie, z przebiegu rozmów i terapii sporządza się notatki, które są dostępne dla całego personelu ośrodka.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka włączyła się w proces ramach Programu Spraw Precedensowych.

Sprawę prowadzą Łukasz LasekPiotr Golędzinowski z praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych.

Więcej >>>