Dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów wygrała rozprawę apelacyjną – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów wygrała rozprawę apelacyjną

Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił apelację Polskiego Radia Rzeszów. Tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego, który orzekł, że rozwiązanie umowy z dziennikarką nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa i przywrócił ją do pracy.

W 2019 r. dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów wyemitowała krytyczną wypowiedź słuchacza na temat Prezydenta RP. Zarząd rozgłośni podjął wówczas szereg działań zmierzających do odsunięcia jej od anteny. Dziennikarka wytoczyła powództwo przeciwko rozgłośni, w którym wskazała, że działania pracodawcy nie były obiektywnie uzasadnione i stanowiły przejaw dyskryminacji, mobbingu oraz naruszały jej dobra osobiste. Kilka dni po tym redaktor dyscyplinarnie zwolniono.

W ocenie sądów obu instancji działania podejmowane przez dziennikarkę były przejawem sumienności i nie stanowiły naruszenia obowiązków pracowniczych. Dziennikarka pełniła obowiązki  przewodniczącej Rady pracowników i była objęta szczególną ochroną stosunku pracy. Sądy orzekły, że rozwiązanie umowy nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa o szczególnej ochronie stosunku pracy członków rady pracowników. Sąd zasądził na rzecz  dziennikarki wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, tj. od czerwca 2019 r.

Na prośbę HFPC dziennikarkę pro bono reprezentowali Agnieszka Lisiecka, Katarzyna Żukowska, dr Marcin Wujczyk i Aleksandra Wójcik z praktyki prawa pracy.

Więcej na stronie Fundacji.