Dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów przywrócona do pracy – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów przywrócona do pracy

Sąd Rejonowy w Rzeszowie orzekł, że rozwiązanie umowy z dziennikarką nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa i przywrócił ją do pracy.

W 2019 r. dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów wyemitowała krytyczną wypowiedź słuchacza na temat Prezydenta RP. Zarząd rozgłośni podjął wówczas szereg działań zmierzających do odsunięcia jej od anteny. Dziennikarka wytoczyła powództwo przeciwko rozgłośni, w którym wskazała, że działania pracodawcy nie były obiektywnie uzasadnione i stanowiły przejaw dyskryminacji, mobbingu oraz naruszały jej dobra osobiste. Kilka dni po tym redaktor dyscyplinarnie zwolniono.

Sąd rozpoznający sprawę uznał, że rozwiązanie umowy nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, ponieważ dziennikarka pełniła obowiązki  przewodniczącej Rady pracowników i była objęta szczególną ochroną stosunku pracy.  W ocenie Sądu działania podejmowane przez redaktor Radia Rzeszów były przejawem sumienności i nie stanowiły naruszenia obowiązków pracowniczych.

Na prośbę HFPC dziennikarkę pro bono reprezentowali prawnicy praktyki prawa pracy z kancelarii Wardyński i Wspólnicy: Agnieszka Lisiecka, Katarzyna Żukowska, dr Marcin Wujczyk i Aleksandra Wójcik.

Więcej informacji na stronie Fundacji.