Najczęstsze pytania – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kariera

Najczęstsze pytania

Stosujemy dwie metody rekrutacji. Pierwsza to spotkania indywidualne kandydatów z osobami z zespołu HR oraz z ekspertami z poszczególnych zespołów/praktyk prawa (wspólnicy, partnerzy).

Drugą metodą są całodniowe sesje Assessment Centre, na które zapraszamy wyselekcjonowaną grupę kandydatów (10 – 12 osób).

Uczestnicy otrzymują m.in zestawy ćwiczeń i zadań merytorycznych weryfikujących wiedzę prawniczą oraz kompetencje istotne w pracy w kancelarii.

Niezależnie od zastosowanej metody podczas rekrutacji stosujemy również testy online, m.in. mierzące szybkość przyswajania nowych informacji.

Ze względu na charakter Assessment Centre warto zadbać o dobrą formę, wyspać się, odpocząć i przyjść z „otwartą głową”. Podczas sesji można spodziewać się zadań opartych o formę pracy grupowej i prowadzenie dyskusji w grupie, a także zadań indywidualnych.  Uczestnicy biorą również udział w wywiadzie ustrukturalizowanym oraz przygotowują prezentację na wybrany temat w języku angielskim.

Pierwszym etapem kariery w kancelarii może być praktyka wakacyjna. Po jej zakończeniu istnieje możliwość przedłużenia współpracy na okres studiów, przy założeniu pozytywnej oceny przebiegu praktyki i woli obu stron.

Absolwenci mają szansę zakwalifikować się na roczny staż przeznaczony dla młodych prawników.

Najlepiej oceniani stażyści otrzymują ofertę dalszej współpracy i możliwość rozwoju zawodowego w wybranej praktyce prawa.

Po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego/adwokata kancelaria oferuje wybranym osobom możliwość stałej współpracy.

Praktyki studenckie są oferowane we wszystkich naszych biurach. Natomiast, co do zasady, przynajmniej część stażu powinna być realizowana w biurze warszawskim.

Głównym czynnikiem jest ocena stażysty przez osoby zarządzające praktykami prawa oraz zapotrzebowanie na młodego prawnika w poszczególnych zespołach (praktykach prawa).

Oferujemy roczny staż na podstawie umowy o pracę.

Tak, każdy z naszych aplikantów może zostać objęty patronatem.

Przy wyborze praktyki bierzemy pod uwagę zarówno indywidualne preferencje i zainteresowania, jak i aktualne zapotrzebowanie na stażystę w poszczególnych zespołach (praktykach prawa).

Oczywiście. Od początku swojego istnienia kancelaria działa na rzecz instytucji i inicjatyw ważnych dla budowy demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie ważna jest dla nas współpraca z Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W jej ramach reprezentowaliśmy sikha, który pozwał Straż Graniczną o naruszenie dóbr osobistych w związku z nakazywaniem mu zdejmowania turbanu podczas kontroli bezpieczeństwa na warszawskim lotnisku, a także reprezentowaliśmy jednego ze spadkobierców skazanego w tzw. „aferze mięsnej”, który wystąpił z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot bezpodstawnie przejętego mienia. Z HFPC współpracujemy również przy innych sprawach. Więcej na temat naszego zaangażowania społecznego można znaleźć tutaj.

Pracujemy zgodnie z przyjętym w kancelarii regulaminem pracy. Recepcja kancelarii czynna jest w godzinach 8 – 20.

Prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego w zakładce kariera oraz załączenie CV i listu motywacyjnego w języku polskim. Ze względu na wymogi RODO jest to jedyna możliwa forma aplikowania do nas.

Zachęcamy do wypełniania formularza, nawet jeśli w danym momencie na naszej stronie internetowej nie ma dostępnej oferty pracy. Zgłoszenie zostanie przesłane bezpośrednio do zespołu HR, który skontaktuje się, gdy zaprezentowany profil zawodowy okaże się interesujący.

Kancelaria co do zasady finansuje aplikację od drugiego roku aplikacji.

Oferujemy programy szkoleniowe z zakresu prawa i umiejętności niezbędnych w pracy prawnika. Współfinansujemy również studia podyplomowe, studia LLM oraz kursy językowe. Wspieramy prawników w zdobywaniu zagranicznych uprawnień zawodowych QLTS. Organizujemy warsztaty dla prawników-procesualistów w ramach Akademii Procesowej WiW. Nasi prawnicy mają też możliwość budowania swojej pozycji eksperckiej dzięki publikacjom na portalu codozasady.pl oraz blogu newtech.law.

Stażystom oferujemy możliwość zdobywania doświadczeń w kilku (zwykle od dwóch do czterech) wybranych praktykach prawa pod opieką doświadczonych prawników. Powierzane są im wybrane zadania merytoryczne – analizy aktów prawnych i orzecznictwa, przygotowywanie raportów due diligence, opracowywanie opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych itp. W zależności od obszaru specjalizacji charakter pracy może się różnić.

Na poszczególnych etapach stażu opiekunowie oceniają stażystę pod kątem kompetencji merytorycznych (wiedza prawnicza, warsztat pracy, etyka zawodowa) oraz kompetencji miękkich (komunikacja, orientacja na wyniki, orientacja na klienta, nastawienie na rozwój, budowanie organizacji).

Przywiązujemy dużą wagę do dress code. Nie ma takich dni, kiedy wiemy na pewno, że nie spotkamy się z klientem, dlatego formalny strój obowiązuje od poniedziałku do piątku.

W indywidualnych przypadkach może pojawić się taka możliwość. Jest to oczywiście uzależnione od zapotrzebowania na pracę młodego prawnika w poszczególnych zespołach/praktykach prawa.

Każda nowa osoba przechodzi program adaptacyjny, w zależności od stanowiska i statusu. Proces szkoleniowy odzwierciedla kolejne etapy wdrażania do pracy w kancelarii. Nowa osoba ma wyznaczonego opiekuna z zespołu.

Nie pracujemy w open space. Pokoje są maksymalnie czteroosobowe. Budynek jest klimatyzowany, ale z możliwością otwierania okien. Na dwóch ostatnich piętrach znajdują się tarasy, na których regularnie odbywają się ogólnokancelaryjne spotkania zwane tarasówkami. Na każdym piętrze znajduje się pomieszczenie kuchenne z lodówką i ekspresem do kawy. Na parterze jest kafeteria, w której można odgrzać i spożyć posiłek. Oczywiście co rano odwiedza nas kilku panów z kanapkami i gotowymi daniami.

Przeciętny czas oczekiwania to dwa tygodnie. Informacji zwrotnej udzielamy bez względu na wynik rekrutacji.

Każde doświadczenie może być istotne i cenne, dlatego warto pochwalić się dodatkowymi kierunkami studiów, doświadczeniami, umiejętnościami czy działalnością społeczną.