Kultura pracy – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kariera

Kultura pracy

Misją kancelarii Wardyński i Wspólnicy jest niesienie pomocy prawnej oraz kształtowanie stosunków prawnych i międzyludzkich zgodnie z dorobkiem europejskiej kultury prawnej, ideałami państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Sposobem realizacji tej misji jest budowanie relacji z klientami oraz wewnątrz kancelarii na wzajemnym zaufaniu, lojalności i koleżeńskości.

 

NASZE WARTOŚCI

Zaangażowanie

Pracujemy z zaangażowaniem. Dążymy do ciągłego doskonalenia się we wszystkich działaniach.

Profesjonalizm

Szukamy najlepszych rozwiązań problemów naszych klientów. Dbamy o zachowanie wysokich standardów i staranność wykonania.

Zaufanie i lojalność

Relacje z klientami oraz relacje wewnątrz kancelarii budujemy na zaufaniu. Jesteśmy lojalni wobec kancelarii, siebie nawzajem oraz naszych klientów.

Transparentność

Przestrzegamy zasad efektywnej i otwartej komunikacji. Unikamy sytuacji dwuznacznych, nieetycznych lub sprzecznych z prawem.

Dbałość o dobre relacje

Dbamy o relacje międzyludzkie i atmosferę w kancelarii, rozumiejąc, że mają one bezpośrednie przełożenie na jakość pracy na rzecz klientów. Dbamy o zachowanie równowagi między pracą zawodową i życiem osobistym.